facebook

У Мін’юсті кажуть, що за півроку врятували від рейдерів майно на 125 мільярдів

Міністр Петренко зазначив, що якщо раніше скарги розглядалися лише судами, що затягувалося на роки, то зараз спеціально створена комісія за заявкою власників майна розглядає скарги і приймає рішення протягом 30 днів.

Ïðåçåíòàöèÿ áàíêíîòû íîìèíàëîì 100 ãðèâåí îáðàçöà 2014 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû â ÍÁÓ, â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 29 äåêàáðÿ 2014 ã. Ôîòî Âëàäèñëàâà Ìóñèåíêî / ÓÍÈÀÍ
Комісія при Міністерстві юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації майнових прав і бізнесу з початку року запобігла спробам рейдерського захоплення майна на суму понад 125 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр юстиції Павло Петренко. «Більше 125 млрд грн – така вартість майна, яке за півроку врятувала від рейдерського захоплення спеціальна комісія при Мін’юсті. Це стало можливим завдяки прийняттю розроблених Мін’юстом законодавчих ініціатив. Зміни ввели дійсно дієвий і швидкий механізм боротьби з захопленням майна рейдерами», – написав міністр. Він зазначив, що якщо раніше подібні скарги розглядалися лише судами, що затягувалося на роки, то зараз спеціально створена комісія за заявкою власників майна розглядає скарги і приймає рішення протягом 30 днів. «З початку року до нас було спрямовано понад 900 відповідних скарг. 130 з них задоволено, реєстраційні дії скасовано, а нечисті на руку реєстратори позбавлені доступу до реєстру», – зазначив Петренко.

Він додав, що матеріали всіх таких справ Мін’юст передає в правоохоронні органи. «Я закликаю всіх представників бізнесу, які стали жертвами незаконних дій нечистих на руку реєстраторів, негайно звертатися до Мін’юсту, щоб ми могли якомога швидше відреагувати і забезпечити захист прав власності на майно», – написав міністр. Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи державної реєстрації бізнесу та нерухомості Міністерство юстиції з 1 травня поточного року повністю передало свої функції в даній сфері районним держадміністраціям, міським радам, приватним нотаріусам та іншим акредитованим суб’єктам. У той же час, щоб запобігти можливим помилкам і зловживанням на початковому етапі реформи, Мін’юст створив спеціальну комісію, яка займається позасудовим розглядом скарг у даній сфері. У той же час, комісія не підміняє собою суд. Вона розглядає лише саму реєстраційну дію і, якщо виявляє порушення під час її вчинення, скасовує таку реєстраційну дію. На думку представників Мін’юсту, це істотно знижує небезпеку здійснення рейдерських атак за допомогою нотаріусів або інших акредитованих реєстраторів.

При цьому, якщо справа стосується корпоративного спору або інших питань, а реєстраційну дію було вчинено за правилами, то для її оскарження все одно доведеться звертатися до суду. Це, наприклад, стосується тих випадків, коли нотаріус не знав і не міг знати, що якісь з поданих документів підроблені. Точно так само комісія не розглядає скарги на ті реєстраційні дії, які вчинені за приписом суду. Комісія скасовує лише ті реєстраційні дії, в яких виявлені чіткі порушення, а випадки, коли однозначно визначити, чи було порушення з боку реєстратора, неможливо, доведеться розглядати в суді.

Шукайте деталі в групі Facebook

Джерело.

РЕКЛАМА:

Вам також може бути цікаво...

загрузка...