facebook

Як в Україні та світі відзначають День вишиванки 2016

Цього року Всесвітній день вишиванки відзначається 19 травня. Цього дня прийнято приходити на роботу чи навчання у вишиванках.

Ôððàãìåíò ïàìÿòíèêà îñíîâàòåëÿì Êèåâà - ôèãóðà "Ëûáåäü", íà êîòîðóþ íàäåëè îãðîìíóþ âûøèâàíêó, â Äåíü âûøèâàíêè íà Ìàéäàíå Íåçàëåæíîñòè â Êèåâå, 19 ìàÿ 2016 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Ідея акції “Всесвітній день вишиванки” зародилася у 2006 році у студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За 10 років традиція поширилася на всю України і навіть за її межі.

Свято не прив’язане до жодної державної чи релігійної події, і відзначається кожного третього четверга травня.

620_400_1463651390-8216

Основна мета заходу – це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення держави загалом. Свято не передбачає обов’язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки.

Цього року в різних містах України і світу, в тому числі в Києві, планується ряд заходів з нагоди Дня вишиванки. Зокрема, одягання у вишиванку пам’ятника Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності, а також акція на Софійській площі столиці о 18:00.

Підтримай нашу сторінку в Facebook.

620_400_1463653125-7476

В соцмережах фотографіями у вишиванкахвже відзначилися прості українці, відомі люди, політики, чиновники, співробітники дипломатичних представництв у різних куточках України та світу.

 

Шукайте деталі в групі Facebook

РЕКЛАМА:

Вам також може бути цікаво...

загрузка...