Робити це раз на півроку – і крапка!

15 жовтня — Всесвітній день боротьби з раком грудей
mastit_1-e1451738093836

Рак молочної залози — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. У групі ризику — жінки, які досягли 40-річного віку. Але під загрозою будь-яка жінка…

Тому усi жiнки повиннi хоча б раз на пiвроку проходити звичайний огляд у гiнеколога, яки включає в себе i обстеження молочних залоз, а за потреби робити УЗД. А от жiнкам пiсля 40 рокiв потрiбно проходити мамографiчне обстеження, навіть якщо жiнка не має нiяких скарг

— На жаль, ця патологiя й надалi посiдає перше мiсце серед онкозахворюваностi жiнок, — каже Володимир Фесюк, лiкар-онколог вищої категорiї. — Наприклад, в Українi щороку виявляють 16 тисяч випадкiв захворювання (близько 8 тисяч жiнок помирають). Проте кiлькiсть онкохворих жiнок зростає i в Європi та Америцi.

Наприклад, в Європi виявляють 180 тисяч нових випадкiв захворювання на рак молочної залози на рiк, у США — 130 тисяч. Загалом, у свiтi реєструють мiльйон нових випадкiй щороку, 600 тисяч з них, на жаль, гинуть.

Однак, на вiдмiну вiд розвинених країн, нашi жiнки здебiльшого звертаються до лiкаря, коли хвороба вже занедбана — таке вiдбувається у 30% випадкiв. Адже жiночi груди є органом-мiшенню, й будь-якi гормональнi порушення в жiночому органiзмi позначаються насамперед на персах. Особливо шкiдливi для грудей стреси, жирна та калорiйна їжа, травми, гормональнi зрушення та шкiдливi звички.

До речi, рак молочної залози є справжнiм бичем розвинутих країн. Це пов’язано з тим, що там дуже низький рiвень народжуваностi, жiнки народжують пiзно, вiдмовляються вiд грудного вигодовування. До того ж, значна кiлькiсть жiнок безконтрольно приймає гормональнi контрацептиви, мають шкiдливi звички. Для порiвняння: у країнах Сходу, де жiнки народжують багато дiтей, кiлькiсть випадкiв раку молочної залози набагато менша.

— Як розпізнати хворобу?

— Кожній жінці двiчi на рiк необхiдно проходити обстеження грудей у спеціаліста, а раз на мiсяць — самообстеження, яке має відбутися на 3-5 день пiсля закiнчення мiсячних Крім того, жінкам до 40 років слід регулярно робити УЗД молочних залоз, пiсля 40 рокiв — мамографiчне обстеження.

— А що можна побачити пiд час таких обстежень?

— Наприклад, при мамографiї можливо виявити навiть мiкрокальцинати (ущiльнення дуже малого розмiру, що складаються з вiдкладень кальцiю), якi неможливо виявити при пальпацiї. Такi скупченння можуть свiдчити про початок злоякiсних новоутворень у грудях. Тому при виявленнi мiкрокальцинатiв  обов’язково роблять бiопсiю та дослiджують клiтини.

УЗД також дає можливiсть побачити найменшi “вузлики”. Крiм того, iснує ще один сучасний метод обстеження грудей — це магнiтно-резонансна томографiя. Її використовують тодi, коли природа знайдених новоутворень викликає сумнiви. МРТ зможе вiдповiсти на питання, добро- чи злоякiсна це пухлина.

— Чи завжди вузлик у грудях означає рак?

— Вузлики чи ущiльнення можуть бути проявом мастопатiї, фiброаденоми,  кистозних утворiв або ж онкологiї. Найчастiше це саме доброякiснi утворення, проте вони можуть призвести до переродження. До речi, новоутвори можуть з’явитися як лише в однiй, так i в обох залозах. Тому наявнiсть ущiльнення, перiодичнних болiв (особливо у другiй половинi циклу), почервонiння, видiлення з соскiв мають стати приводом для консультацiї.

Джерело.

Вам також може бути цікаво...