Клімкін виключив розрив Києвом дипвідносин з Росією: “У нас там мільйони українців”

Україна не має наміру розривати дипломатичні стосунки з РФ.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû Ïàâåë Êëèìêèí âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Êîðîëåâñòâà Íîðâåãèÿ Áüîðãåíîì Áðåíäå â Êèåâå, 6 èþëÿ 2016 ã.  Óêðàèíó 6 èþëÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïðèáûë ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Íîðâåãèè Áüîðãåí Áðåíäå. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

 

Про це в інтерв’ю австрійському виданню Der Standard заявив глава МЗС України Павло Клімкін. “Ми підтримуємо дипломатичні відносини, незважаючи на російську агресію.

У нас мільйони українців в Росії, про яких ми повинні дбати. Якщо Росія вирішить (розірвати відносини – УНІАН), тоді це її відповідальність”, – заявив міністр.

Як повідомлялося, 12 серпня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв припустив, що Москва може розірвати дипломатичні відносини з Україною після нібито спроб української розвідки організувати диверсії в окупованому Криму. «Я б не хотів, щоб це так закінчувалося, але якщо варіанти впливу на ситуацію не залишиться, то президент таке рішення, напевно, може прийняти.

Остаточно це рішення приймається президентом країни, який веде зовнішню політику нашої держави», – сказав Медведєв. У ФСБ Росії 10 серпня заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об’єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання «групи диверсантів». У свою чергу президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

 

Джерело.

Вам також може бути цікаво...