Людей з яким прізвищем в Україні найбільше (інфографіка)

Днями карту найпопулярнiших прiзвищ у країнах Європи склав чеський блогер-лiнгвiст Якуб Марiан.

Паспорт

Виявилося, що в Українi найбiльше Мельникiв.

У нас аж 174 057 носiїв цього прiзвища. На другому мiсцi Шевченко – 142 200 носiїв, на третьому – Бойко — 126 548 людей з таким прiзвищем.

Щоправда, такi данi отримали, проаналiзувавши прiзвища семи мiльйонiв людей.

Мiж іншим, у 90-х роках Шевченкiв було бiльше, нiж Мельникiв, та з часом кiлькiсть носiїв зрiвнялася.

Мельникiв бiльше на Заходi України, натомiсть однофамiльцiв Кобзаря багато в усiх iнших регiонах. А найменш популярнi прiзвища Ходаковський, Чугуй, Чуча, Шаля, Цибко, Черкун – лише 663 таких серед семи мiльйонiв осiб.

Цiкаво, що в наших сусiдiв-полякiв найбiльше людей iз прiзвищем Новак, у Нiмеччинi – Мюллер, в Iталiї – Россi, в Англiї – Смiт, а в Iспанiї – Гарсiа.

 

Інфографіка

Джерело.

Вам також може бути цікаво...