Державні кошти на екстрену допомогу використані недостатньо ефективно: Рахункова палата

Рахункова палата розглянула звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на екстрену медичну допомогу.

74746

Встановлено, що МОЗ України та низкою обласних державних адміністрацій у 2015 р. не забезпечено повною мірою ефективне використання коштів медичної субвенції і субвенції на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, спрямованих місцевим бюджетам з державного бюджету на забезпечення функціонування закладів екстреної медичної допомоги.

Завдяки медичній субвенції та субвенції на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення задоволено мінімальну потребу населення в одержанні екстреної медичної допомоги, проте нормативні показники функціонування системи екстреної медичної допомоги не виконано, що не гарантує в довготривалій перспективі своєчасного надання населенню якісної екстреної медичної допомоги.

У 2015 р. бригадами швидкої медичної допомоги здійснено 8,5 млн виїздів, що становить 100% від кількості звернень за такою допомогою. Водночас показник забезпеченості населення бригадами швидкої медичної допомоги, до яких входять лікарі та фельд­шери, знаходиться на рівні на 74% (не вистачає 1034 бригад). У Києві він досяг лише 58%. В автопарку зі всіх бригад швидкої медичної допомоги функціонують лише 2433 автомобілі, або 56% від нормативу.

Забезпеченість реанімобілями, які призначені для надання ускладненого догляду, становить 31% (норматив — 714 одиниць, фактично в наявності є 225 одиниць такої техніки).

Показник оснащеності медичним обладнанням коливається від 50% (інкубаційні набори) до 87% (комплекти дихальної апаратури та вакуумні шини). Норматив забезпеченості бригад швидкої медичної допомоги радіостанціями виконано тільки на 29%.

Під час аудиту встановлено, що Міністерство фінансів, яке не є головним розпорядником коштів медичної субвенції, перебрало на себе функції визначення та розподілу у 2015 р. цих грошей між місцевими бюджетами самостійно без залучення МОЗ, а МОЗ не забезпечено формування й подання Міністерству фінансів обґрунтованих бюджетних запитів щодо обсягів видатків медичної субвенції, субвенції на придбання медикаментів та медичних виробів, справедливого їх розподілу між регіонами.

Управління коштами субвенції на придбання ліків та медичних виробів на центральному і регіональному рівнях було недосконалим, що не сприяло виконанню показників бюджетних програм. У Вінницькій, Івано-Франківській та Харківській обл. встановлено, що внаслідок неналежного внутрішнього контролю обласними центрами екстреної медичної допомоги допущено факти непродуктивного (неефективного) витрачання коштів місцевих бюджетів, сформованих за рахунок медичної субвенції, на загальну суму 13,5 млн грн. та недоліки у зберіганні медикаментів, веденні обліку лікарських засобів і бухгалтерського обліку здійснених витрат на суму 3,7 млн грн.

Крім того, чинні нормативно-правові акти, що регулюють функціонування системи екстреної медичної допомоги, не враховують повною мірою завдання, які мають виконуватися для забезпечення її якості.Незважаючи на прийняття у 2012 р. Закону України «Про екстрену медичну допомогу», МОЗ не запроваджено складання і подання узагальненої інформації (звітності) про стан функціонування всіх закладів системи екстреної медичної допомоги.

Рішення Рахункової палати та Звіт направлено МОЗ, також про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України, народних депутатів України Ольгу Богомолець, Ігоря Шурму і Всеукраїнське об’єднання «Голос» (з порушених ними питань). Надано ряд рекомендацій КМУ, МОЗ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, обласним державним адміністраціям.

Джерело.

Вам також може бути цікаво...